Quan tâm tới đời sống của đồng bào các dân tộc, tôn giáo
00:33 24/05/2019
(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành tỉnh Ninh Bình tiếp tục quan tâm tới đời sống của đồng bào các...