Không để các doanh nghiệp lợi dụng chính sách nộp chậm thuế
17:02 24/05/2019
(ĐCSVN) - Sáng ngày 24/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý...