Nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
21:45 25/05/2019
(ĐCSVN) - Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” là cơ hội trao đổi, liên kết nghiên cứu khoa học giữa sinh viên, giáo viên các nhà trường, hướng...