Cơ hội và triển vọng cho cao su Việt Nam
09:36 01/06/2019
(ĐCSVN) - Ngành cao su Việt Nam đang có nhiều triển vọng phát triển với nhiều biểu hiện đang có như làn sóng đầu tư thiết bị hiện đại chất lượng cao, giá tương đối hợp...