Tăng cường vai trò của Mặt trận trong giám sát thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
08:55 14/06/2019
(ĐCSVN) – Góp ý tại Hội thảo giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, các đại biểu khẳng định: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã có nhiều điểm mới như: Mở rộng chủ thể thực...