Trao giải Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh”
23:50 24/06/2019
(ĐCSVN) - Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh” được phát động từ tháng 1/2019 với mục tiêu ươm mầm những ý tưởng khoa học công nghệ có tính thực...