Toàn dân chăm sóc, bảo vệ trẻ em
17:30 25/06/2019
(ĐCSVN) - Tại Hội thảo, các đại biểu đề xuất để tăng cường giám sát công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em cần rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em. Hoàn...