Những bài học từ phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam
16:15 11/07/2019
(ĐCSVN) – Cuốn sách “Người dân làm nên hòa bình: Những bài học từ phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam” đưa ra những suy ngẫm và phân tích của 9 nhà hoạt động chính trị đã đến...