Quan tâm đến ý kiến người dân nhưng kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật
20:53 11/07/2019
(ĐCSVN) - Phải quan tâm đến ý kiến người dân nhưng kiên quyết xử lý những trường hợp người dân vi phạm pháp luật. Không thỏa hiệp, né tránh trước những sai trái, sự kích động của...