Dòng vốn chính sách nơi “bát ngát chân trời miền hạ”
17:26 18/07/2019
(ĐCSVN) - Nằm trong miền uốn nếp chuyển tiếp giữa địa khối Đà Lạt và miền sụt võng của châu thổ sông Cửu Long, Tây Ninh vừa mang sắc thái của một cao nguyên, vừa có dáng dấp của...