Ngành Kiểm sát nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
21:28 24/07/2019
(ĐCSVN) – Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư và Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác tuyên truyền pháp luật của ngành Kiểm sát nhân dân đã có sự chuyển...