35 tác phẩm đoạt Giải báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
19:37 31/07/2019
(ĐCSVN) – Với tinh thần dân chủ, khách quan, các thành viên Hội đồng chung khảo đã tổ chức xét chọn kỹ lưỡng và đã tuyển chọn được 35 tác phẩm xếp hạng A, B, C và Khuyến khích với...