Tìm giải pháp đột phá về đầu tư công
09:16 09/08/2019
(ĐCSVN) – Đó là yêu cầu được đặt ra tại Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đây cũng là hội nghị đầu...