Phát huy tiềm năng, thế mạnh vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long
23:22 14/08/2019
(ĐCSVN) – Là vùng có vị trị, vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được kỳ vọng sẽ là điểm...