Tách Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thành 2 dự án luật
16:36 19/08/2019
(ĐCSVN) - Chính phủ vừa thống nhất chủ trương tách dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp thành dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và dự án Luật Doanh nghiệp (sửa...