Hướng dẫn “hoạt động pháp luật chỉ cần đăng ký doanh nghiệp” là không hợp pháp
21:21 20/08/2019
(ĐCSVN) - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xử lý nội dung không hợp pháp tại điểm b mục 2 Công văn số...