Phát động cuộc thi ”Sáng tạo như người Thụy Điển 2019” tại Hà Nội
20:15 09/09/2019
(ĐCSVN) – Sáng tạo như người Thụy Điển” là cuộc thi đổi mới được tổ chức hàng năm cho sinh viên Việt Nam nhằm khuyến khích sự sáng tạo và tìm ra các giải pháp mang tính sáng tạo để...