Phát huy quyền làm chủ của nhân dân qua lá phiếu bầu cử
18:06 21/05/2016
(ĐCSVN) - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với đất nước và dân tộc. Thông qua hoạt động này, người dân cả...
Huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng) sẵn sàng cho Ngày hội lớn
18:17 20/05/2016
(ĐCSVN) – Hai ngày trước giờ “G”, không khí của một ngày hội lớn trên địa bàn huyện Cát Hải đang được cảm nhận rõ rệt. Ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp thực sự đã đến cận kề!