Trường Đại học Nội vụ Hà Nội khai giảng năm học mới
15:13 14/09/2019
(ĐCSVN) - Năm học mới 2019-2020, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kiểm...