Hướng về cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
09:58 18/09/2019
(ĐCSVN) - Nhiệm kỳ 2014-2019, hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mở...