Hà Nội phấn đấu hết năm 2019, tất cả dịch vụ công chuyển sang mức độ 3,4
17:09 18/09/2019
(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử TP yêu cầu cần tiếp tục triển khai các dịch vụ công trên địa bàn, phấn đấu đến...