Liều thuốc nào cho “căn bệnh”… vô cảm?
01:32 20/09/2019
(ĐCSVN) - Truyền thống của dân tộc ta là “tương thân, tương ái”, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”… Song đáng lo ngại, bệnh “vô cảm” trong xã hội hiện nay...