Đồng chí Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
17:26 20/09/2019
(ĐCSVN) - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã được Đại hội hiệp thương tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy...