Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
18:14 20/09/2019
(ĐCSVN) – Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, cần tiếp tục xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; tập trung vào giáo dục,...