Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Cụ thể: Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt 0,68%/năm, 0,53%/năm và 0,29%/năm lên mức 3,8%/năm, 3,79%/năm và 3,93%/năm.

Trong khi đó, đối với các giao dịch USD lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng lại đang giảm nhẹ. Theo đó, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt 0,05%/năm, 0,07%/năm và 0,03%/năm xuống mức là 2,41%/năm, 2,47%/năm và 2,63%/năm.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, hiện, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,5-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,5-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,6-7,3%/năm.

Mặt bằng lãi suất cho vay VND cũng đang phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 2,8-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6,0%/năm./.

M.P