Ảnh minh họa (Ảnh:M.P)

Cụ thể: lãi suất các kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng tăng lần lượt 0,09%/năm; 0,19%/năm và 0,20%/năm lên mức 1,24%/năm; 1,44%/năm và 2,24%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng  cũng có xu hướng tăng nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt dưới 01 tháng. Cụ thể, lãi suất các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt 0,01%/năm; 0,01%/năm và 0,02%/năm lên mức 1,27%/năm; 1,35%/năm và 1,68%/năm.

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất huy động VND hiện phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3 -5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5-7,3%/năm.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, lãi suất cho vay VND đang phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-6,5%/năm đối với ngắn hạn, các NHTM nhà nước áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9-10%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4-5%/năm./.

Minh Phương