Phiên bán đầu giá cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Cơ điện Xây dựng
(Ảnh: M.P)

Cụ thể 7 phiên đấu giá gồm: 1 phiên IPO Tổng công ty Sông Đà - Công ty mẹ; 5 phiên thoái vốn tại các công ty: Công ty Cổ phần Cảng Thanh Hóa, Tổng công ty Cơ điện Xây dựng, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam, Ngân hàng TMCP Phương Đông; và 1 phiên bán đấu giá ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Tổng khối lượng đặt mua của nhà đầu tư đạt 116 triệu cổ phần, bằng 32% so với khối lượng chào bán. Kết quả, đã có hơn 50 triệu cổ phần (bằng 14% khối lượng chào bán) đã được bán cho nhà đầu tư với tổng giá trị cổ phần trúng giá hơn 949 tỷ đồng, cao hơn 227 tỷ đồng so với giá khởi điểm, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 447 tỷ đồng. Trung bình một phiên, giá trị cổ phần đấu giá thành công đạt hơn 135 tỷ đồng, tăng 15% so với tháng 11.

Nhìn chung, các phiên đấu giá thoái vốn Nhà nước đều thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Trong đó có 3 phiên thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cảng Thanh Hóa, Tổng công ty Cơ điện Xây dựng, Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam, và 1 phiên đấu giá ra công chúng của Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã bán hết 100% số cổ phần chào bán.

Theo kế hoạch trong tháng 1/2018 sẽ có 15 phiên đấu giá được tổ chức tại HNX với tổng khối lượng chào bán 559 triệu cổ phần./. 

M.P