TBA 220 kV Long Xuyên 2 sẽ đáp ứng nhu cầu phụ tải tại Vùng 1 và Vùng 3 của tỉnh An Giang trong những năm tới.

Với tổng mức đầu tư 309 tỷ đồng, TBA 220 kV Long Xuyên 2 có quy mô gồm 2 MBA 220 kV (công suất 2 x 250 MVA); 2 MBA 110 kV (công suất 2 x 63 MVA); 7 ngăn lộ 220 kV; 12 ngăn lộ 110 kV.

Trong đó, giai đoạn này lắp đặt 1 MBA 250 MVA, 1 MBA 63 MVA, 4 ngăn lộ 220 kV và 7 ngăn lộ 110 kV.

Ngoài ra, Trạm biến áp này cũng được lắp đặt mới hệ thống điều khiển, hệ thống phòng cháy chữa cháy và bảo vệ, hệ thống SCADA phục vụ thu thập dữ liệu giám sát và điều khiển từ xa theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam và dự trù cổng kết nối về Trung tâm Điều độ EVNSPC.

Việc đưa TBA 220 kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối vào vận hành sẽ đáp ứng phụ tải Vùng I (TP. Long Xuyên, các huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú và các KCN Vàm Cống, Hòa Bình, Bình Long) và Vùng III (huyện Chợ Mới, Phú Tân, Thị xã Tân Châu, An Phú, khu công nghiệp Hội An và 3 khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông và Vĩnh Xương) của tỉnh An Giang.

Trong đó, trung tâm phụ tải Vùng I là TP. Long Xuyên - khu vực có mật độ dân cư cao, công nghiệp phát triển mạnh, có nhiều khu công nghiệp được quy hoạch dự kiến sẽ phát triển mạnh trong những năm tới.

Ngoài ra, TBA 220 kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối còn giải quyết việc đấu nối rẽ giữa đường dây 110 kV Long Xuyên – Ngã 3 Lộ Tẻ – Thoại Sơn với đường dây 110 kV Long Xuyên – Châu Đốc, giúp cho việc vận hành lưới điện khu vực này linh hoạt, tăng độ tin cậy cung cấp điện.

VM (Theo EVN)