Ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (đứng) phát biểu tại cuộc họp - Nguồn ảnh: EVNNPT

Tại buổi làm việc Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cho biết, các công trình đường dây 500 kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đường dây 500 kV Sông Mây - Tân Uyên, Trạm biến áp 500 kV Tân Uyên và đấu nối đều đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo điện cho miền Nam, trong đó có tỉnh Đồng Nai, đồng thời giải tỏa công suất cho cụm nhiệt điện Vĩnh Tân.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam mong muốn tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ban ngành, các địa phương cần tập trung, quyết liệt hơn nữa để bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công các vị trí móng trụ và hành lang trong tháng 3/2018, đáp ứng đúng kế hoạch được giao theo 2 công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB - thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) về từng vướng mắc cụ thể tại mỗi công trình và đã chỉ đạo đến các sở, ban ngành, các huyện, xã có liên quan đến dự án phải nhanh chóng, quyết liệt tập hợp số liệu xây dựng phương án bồi thường và trình UBND tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, phải phối hợp với SPMB giải quyết từng vướng mắc, thực hiện tốt công tác vận động bà con nhận tiền bồi thường bàn giao mặt bằng.