Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm tại buổi khai giảng.

Dự khai giảng có ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; TS. Nguyễn Hải Đăng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, TS. Chu Đình Đậu – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (Đảng ủy Khối DNTW).

Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, khóa học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và rèn luyện cho học viên có phương pháp luận khoa học, tư tưởng, đạo đức chính trị vững vàng. Từ đó, học viên nâng cao đạo đức cách mạng, vận dụng vào công tác chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng đơn vị.

Cụ thể, học viên được đào tạo về những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng,...

Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp bằng Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính.

Theo evn