Công điện số 93/CĐ-TW ngày 18/12/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về ứng phó với cơn bão 15 – 2017 trên Biển Đông có tên quốc tế là Kai - Tak .

theo evn