Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Anh hùng Lao động Thái Phụng Nê - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ EVN và lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng ủy EVN.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Dương Quang Thành đã ôn lại ý nghĩa lịch sử trọng đại của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). 88 năm qua, Đảng đã lãnh đạo Cách mạng Việt Nam vượt qua nhiều thử thách. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành
 đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đối với Đảng bộ EVN, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Công Thương, Đảng bộ EVN đã đạt được những kết quả khá toàn diện, lãnh đạo EVN thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng giao phó.

Đảng ủy EVN có nhiều đổi mới trong phương pháp công tác, trong chỉ đạo điều hành với phương pháp khoa học, thái độ kiên quyết, tập trung năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đảng bộ EVN cũng được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và đi đầu trong công tác chuyên môn.

Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thách thức, EVN vẫn nỗ lực cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế đất nước và đời sống nhân dân, hệ thống điện có dự phòng trên 20% và thực sự điện đã "đi trước một bước".

"Tập đoàn luôn đặt lợi ích Quốc gia và lợi ích cộng đồng trên lợi ích của doanh nghiệp khi đã đưa điện đến 99,98% số xã, 98,83% số hộ, cấp điện cho 11/12 huyện đảo trên cả nước. Hệ thống điện Việt Nam đã đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á và thứ 30 thế giới về quy mô nguồn điện. Những kết quả đó của EVN đã nhận được sự đồng thuận của toàn xã hội, tăng thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, với đất nước” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành nhấn mạnh.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc trong các đơn vị thuộc Đảng ủy EVN được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW

Tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN cũng nêu rõ: Đảng bộ Tập đoàn đã xác định mục tiêu tổng quát là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy dân chủ, tiếp tục đổi mới, sáng tạo -  đưa EVN trở thành Tập đoàn vững mạnh toàn diện”.

Cũng theo Chủ tịch HĐTV EVN, để đạt được mục tiêu này, Đảng bộ Tập đoàn và các tổ chức Đảng phải không ngừng đổi mới, nỗ lực hoàn thành 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm:

Đầu tư phát triển nguồn và hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đầy đủ, vững chắc nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước với sản lượng điện thương phẩm năm 2020 đạt khoảng 235-245 tỷ kWh; năm 2025 đạt 350-380 tỷ kWh.

Hoàn thành chương trình đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo, đảm bảo đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn có điện, góp phần xây dựng nông thông mới và hoàn thành điện khí hóa toàn quốc.

Tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp có trình độ quản lý hiện đại, chuyên môn hóa cao, có tiềm lực tài chính mạnh, đầu tư và kinh doanh hiệu quả.

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả tiết kiệm điện, giảm tổn thất điện năng trong sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Đào tạo phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển và hiện đại hóa của Tập đoàn.

Theo evn