Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ EVN năm 2017 diễn ra chiều 20/12, tại Hà Nội 

Tại Hội nghị, Ban chấp hành đã thông qua Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy EVN năm 2017; Báo cáo của Ban thường vụ Đảng ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa 2 kỳ họp Ban chấp hành; dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018; dự thảo Chương trình công tác năm 2018 của Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn; dự thảo chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ Tập đoàn.

Cũng tại Hội nghị này, Ban chấp hành Đảng bộ EVN đã thông qua 4 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về công tác năm 2018; Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong EVN”; Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng và quản lý đảng viên”; Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ trong Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cho biết năm 2017, Ban chấp hành Đảng bộ EVN đã lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của năm, Tập đoàn đảm bảo cung ứng đủ điện cho đất nước, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 

theo evn