Các nguyên thủ quốc gia tại Summit G20 - 2019 tại Nhật Bản (Ảnh: TTXVN)

Tuyên bố chung được đưa ra tại phiên bế mạc hội nghị lần thứ 10 sau 2 ngày họp tại thành phố Matsuyama (Ma-chư-y-a-ma), tỉnh Ehime (Ê-hi-mê), miền Tây Nhật Bản, với chủ đề "Định hình việc làm tương lai lấy con người làm trung tâm". Tuyên bố chung nêu rõ việc dân số già hóa sẽ mang đến nhiều cơ hội việc làm mới trong ngạch dịch vụ chăm sóc người già, song cũng đặt ra những thách thức về nguy cơ thiếu hụt lực lượng lao động và lực lượng lao động giàu chuyên môn, làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế, làm gia tăng đói nghèo và bất bình đẳng ở những người lớn tuổi nếu không có biện pháp, hành động thích hợp.

Tuyên bố nhấn mạnh đến tầm quan trọng thúc đẩy một xã hội già hóa "mang tính tích cực" nhằm khuyến khích tất cả mọi người tham gia thị trường lao động không phân biệt giới tính, tuổi tác. Các bộ trưởng đã nhất trí có chính sách can thiệp để đảm bảo quyền lợi của người lao động lớn tuổi, chủ lao động và giúp tăng triển vọng tìm việc cho đối tượng là người lao động lớn tuổi.

Các đại biểu nhất trí cùng hợp tác hướng tới thu hẹp khoảng cách về giới trong môi trường lao động, kêu gọi cải thiện chất lượng việc làm liên quan đến các yếu tố về lương, giờ lao động, các vấn đề về an toàn, sức khỏe và bảo vệ người lao động trước bạo lực và ngược đãi. Bộ trưởng Lao động G20 khẳng định cần nỗ lực hơn nữa để đạt được mục tiêu thu hẹp khoảng cách về tỷ lệ giữa nam và nữ tham gia lao động còn 25% vào năm 2025. Đây là mục tiêu mà G20 đề ra tại hội nghị năm 2014 ở Brisbane (Bri-xbên), Australia./.

Lan Phương/TTXVN