Hang động tại Vịnh Hạ Long. (Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Quảng Ninh)

Sau 1 tuần triển khai, đoàn khảo sát đã phát hiện ra 23 hang động mới, trong đó có 18 hang động được các chuyên gia đánh giá có giá trị cao về mặt khoa học, thẩm mỹ. 

Các hang động mới được phát hiện sẽ bổ sung thêm cơ sở dữ liệu và nguồn tài nguyên du lịch để Ban quản lý Vịnh Hạ Long thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. 

Trong thời gian tới, Ban quản lý Vịnh Hạ Long sẽ công bố cụ thể giá trị, tọa độ của các hang động mới phát hiện sau khi nghiên cứu, đo vẽ chi tiết. 

Ban quản lý Vịnh Hạ Long sẽ chính thức đề xuất với các cơ quan chức năng, hang, động nào cần được bảo tồn nghiên cứu khoa học, hang nào đưa vào khai thác phục vụ du lịch./.

Huy Lê