Cụ thể, theo quyết định do ông Hồ Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hạ Long (Quảng Ninh) ký, 12 cơ sở buộc phải dừng hoạt động gồm: Điểm mua sắm Ngọc Rồng, điểm mua sắm thủ công mỹ nghệ, điểm mua sắm Hương đường Thăng Long, điểm mua sắm Bảo Ngọc, điểm mua sắm Trung tâm thương mại Việt Hưng, điểm mua sắm Việt Thái, cơ sở bán hàng tại khu Đồn Điền, cơ sở 1 tại tòa nhà Nỗi Nhớ, cửa hàng Ngọc Bảo, công ty TNHH Đồng Tâm Hạ Long, công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Quốc tế, điểm bán hàng tại khu Đồn Điền và điểm bán hàng của công ty TNHH Vạn Linh Chi.

Khách du lịch đến Quảng Ninh  (Ảnh: halongtourism.com.vn)

Lý do bị dừng hoạt động của 12 cơ sở này theo thành phố là do chưa hoàn thành các yêu cầu của Sở Du lịch về cơ sở kinh doanh đạt chuẩn.

UBND thành phố Hạ Long yêu cầu các cơ sở bán hàng phục vụ khách du lịch phải hoàn thiện hồ sơ, tiêu chí còn thiếu trước ngày 31/10 và báo cáo lại UBND thành phố xem xét, quyết định; Giao UBND các phường trên địa bàn chủ trì, phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố để giám sát thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố trong việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ, cương quyết yêu cầu các cơ sở chưa đảm bảo tiêu chí phải dừng hoạt động.

Thành phố Hạ Long cũng lập đường dây nóng halonghotline@quangninh.gov.vn để tiếp nhận toàn bộ báo cáo, phản ánh, kiến nghị, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch./.

HN