Ngày 05/10, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Sau 10 năm, phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” được triển khai rộng khắp, trở thành phong trào sôi động của tuổi trẻ cả nước, thu hút đông đảo thanh niên và nhân dân tham gia.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, phong trào đã làm thay đổi nhận thức của đa số đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Từ chỗ số đông còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại đã chuyển sang chủ động, tự tin tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới; cổ vũ, động viên, hướng dẫn thanh niên thay đổi phương thức sản xuất, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển sản xuất đã gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho thanh niên. Điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần của phần lớn thanh niên và người dân nông thôn được nâng cao. Vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn được phát huy và nâng lên về chất.


Quang cảnh hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm phong trào

“Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” tại điểm cầu Hà Nội - Ảnh: Minh Châu

Trung ương Đoàn đã huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, Đoàn trực thuộc tham gia xây dựng nông thôn mới, tập trung vào xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn ở các tỉnh chỉ đạo điểm; triển khai thực hiện 12 dự án Làng thanh niên lập nghiệp khu vực biên giới và xã đặc biệt khó khăn, 270 cầu giao thông nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên.

Đoàn thanh niên các cấp đã làm mới 10.814 km, thắp sáng 94.945 km đường giao thông nông thôn; trồng hoa, cây xanh tại 4.466 tuyến đường; xây mới 2.116 cầu nông thôn; xóa 12.516 nhà tạm, nhà dột nát; trồng được trên 44,8 triệu cây xanh; xây mới 37.242 nhà tiêu hợp vệ sinh; thu gom hàng triệu tấn rác thải, làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn.

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn đã tuyên truyền, hỗ trợ thanh niên tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); chương trình phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng; phát triển 890 hợp tác xã, 2.091 tổ hợp tác thanh niên, 17.128 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế...

Các hoạt động khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được tổ chức đa dạng thu hút hàng triệu thanh niên, sinh viên tham gia với các dự án trên lĩnh vực nông nghiệp, góp phần tích cực vào hệ sinh thái khởi nghiệp.

Thực hiện xây mới 1.079 nhà văn hóa; tu sửa 7.556 nhà văn hóa thôn; vận động đoàn viên, thanh niên nông thôn đi đầu bài trừ các hủ tục lạc hậu, gương mẫu thực hiện các quy ước của cộng đồng, nhất là thực hiện tiết kiệm, văn minh trong việc cưới, việc tang.

Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, 580 trí thức trẻ đã được tăng cường về làm Phó Chủ tịch xã thuộc các huyện miền núi. Bước đầu, các trí thức trẻ đã phát huy được năng lực vào thực tiễn công tác, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Đặc biệt, chương trình “Trí thức trẻ tình nguyện tham xây dựng nông thôn mới” đã phát huy đội ngũ giảng viên trẻ, sinh viên xuất sắc được đào tạo chuyên ngành, đội ngũ cán bộ ở các viện nghiên cứu và các sở, ngành đến các địa bàn khó khăn hỗ trợ cư dân nông thôn xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong, chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng khẳng định bằng ý thức, tinh thần tình nguyện, trí tuệ của đoàn viên, thanh niên, 10 năm qua, phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” đã đạt đc những kết quả hết sức cụ thể.

Để phát huy những kết quả đạt được, các cấp bộ Đoàn cần tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện phong trào theo hướng tập trung tham gia xây dựng nông thôn mới ở các thôn, bản khó khăn, giúp các hộ do thanh niên làm chủ thoát nghèo bền vững. Hỗ trợ, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn cấp xã, các hoạt động dành cho thanh niên nông thôn. Bổ sung những nội dung, giải pháp mới ở những xã, huyện đã đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới cũng như những xã chưa đạt để về đích đúng mục tiêu đề ra.

 

Các cấp bộ Đoàn cần chủ động đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương; lựa chọn các tiêu chí tham gia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đoàn và đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên nông thôn. Tập trung phát huy, nâng cao nhận thức về ý nghĩa của phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, bảo vệ môi trường nông thôn, làm tốt chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tăng cường nâng cao đời sống văn hoá của thanh niên nông thôn cũng như trật tự an ninh trên địa bàn.

 

Củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp đủ trình độ, kỹ năng, nhiệt tình, tâm huyết, đáp ứng được yêu cầu công việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng để phong trào đạt hiệu quả cao nhất.

Minh Châu