Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã tham dự và phát biểu khai mạc buổi lễ. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi lễ.

Thưa đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội,

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước,

Thưa các quý vị đại biểu,

Hôm nay, chúng ta có mặt tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh để cùng trọng thể kỷ niệm 30 năm ngày Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) ra Nghị quyết 24C/18.65 tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của nhân dân Việt Nam là “anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất”.

Nghị quyết được thông qua trong giai đoạn Việt Nam còn nhiều khó khăn, gần 20 năm sau ngày Bác đi xa. Quyết định đó của UNESCO có giá trị lớn lao, là sự ghi nhận của thế giới, của Liên hợp quốc – tổ chức quốc tế toàn cầu lớn nhất - đối với những giá trị cao đẹp của nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân cao quý nhất, xuất sắc nhất. Đó còn là nguồn cổ vũ lớn lao, là biểu hiện của tình cảm bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với nhân dân Việt Nam nói chung trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cùng phấn đấu vì những giá trị chung cao đẹp của nhân loại tiến bộ.

Nghị quyết của UNESCO đã khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là “anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam và là một nhà văn hóa lớn”. Người đã “cống hiến đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”. Người đã có sự “đóng góp quan trọng và về nhiều mặt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật”. Người là “kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc của dân tộc mình và biểu hiện cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau”.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Đối với nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi nguồn cho niềm tin vào sự tất thắng của cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và phồn vinh của nhân dân.

Cách đây hơn 1 tháng, Việt Nam đã trọng thể kỷ niệm 40 năm chính thức gia nhập Liên hợp quốc, tổ chức quốc tế lớn nhất toàn cầu. Song không phải sau khi gia nhập Liên hợp quốc, mà ngay từ khi nhà nước mới của nhân dân Việt Nam ra đời năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã trải qua bao khó khăn, hy sinh vì những giá trị chung của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, vì những nguyên tắc cơ bản của Liên hợp quốc. Như trong thư gửi Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 14/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm khẳng định nhân dân Việt Nam sẵn sàng và mong muốn thực hiện những điều khoản cao quý của Hiến chương San Francisco, Hiến chương Liên hợp quốc. Trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng và lãnh đạo nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiện thực hoá cam kết mạnh mẽ đó của nhân dân Việt Nam.

Với bạn bè quốc tế, Bác Hồ là biểu tượng của khát vọng hoà bình, đấu tranh chống áp bức, bất công. Trái tim và khối óc của Người luôn đồng lòng với nhân dân thế giới. Với khát vọng “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, bằng những cống hiến về tư tưởng cũng như về thực tiễn chiến đấu giành độc lập cho dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần giải phóng các dân tộc bị áp bức, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Người đã góp phần đặt nền tảng quan trọng cho sự hình thành tư tưởng về sự bình đẳng giữa các dân tộc và đồng thời là hiện thân sinh động về sự bình đẳng ấy. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là nhà văn hóa kiệt xuất, nhà giáo dục lớn của nhân dân Việt Nam với những cống hiến lớn lao trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và giáo dục các thế hệ con người Việt Nam mới, giúp cho mọi người Việt Nam ai cũng được học hành, từng bước nâng cao trình độ văn hóa của cả dân tộc. Sự nghiệp đó gắn liền với sự nghiệp vĩ đại giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh, luôn hướng về con người, hướng về dân tộc, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tầm vóc của danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh còn thể hiện ở sự coi trọng, gìn giữ, phát huy truyền thống văn hoá lâu dài của mỗi dân tộc, mỗi gia đình, mỗi con người. Đó là sự dung hoà giữa việc khẳng định bản sắc mỗi dân tộc cũng như thúc đẩy hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau trong những sự khác biệt, đa dạng, là lòng nhân ái, vị tha, bao dung. Đó là sự đề cao việc rèn giũa, tôi luyện những đức tính trong cuộc sống hàng ngày của mỗi cá nhân, từ những điều giản dị nhất cho tới những tri thức văn hoá tinh tế.

Vì đó, ở Chủ tịch Hồ Chí Minh người ta thấy “toát ra một nền văn hoá của tương lai, toát ra sự kết tinh những giá trị văn hoá cao đẹp của cả phương Đông và phương Tây”.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Việc UNESCO vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc gìn giữ, phát huy, nhân rộng những tư tưởng quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hành động có giá trị lâu dài và thiết thực.

Trong những năm vừa qua, tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới, đã có nhiều hoạt động thiết thực để tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghiên cứu, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh và tôn vinh những giá trị cao đẹp của Người. Từ những đường phố tại đất nước Madagascar, tới Bảo tàng Thành phố Mimasaka ở Nhật Bản, đã có nhiều câu chuyện, nhiều cuốn sách, nhiều thước phim tư liệu được chia sẻ về cuộc đời hoạt động của Người. Chính những hoạt động đó đã giúp tăng cường sự kết nối, dung hoà, hiểu biết hơn lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.

Các hoạt động đó cùng buổi Lễ kỷ niệm ý nghĩa này cũng là những hoạt động thiết thực của chúng ta để hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hôm nay, chúng ta vinh dự chào đón nhiều bậc lão thành cách mạng, nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân đã có những đóng góp thầm lặng song đầy ý nghĩa để góp phần vào các hoạt động đó, để mỗi chúng ta hiểu hơn về tấm gương cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để những giá trị của Người tiếp tục được gìn giữ và trân trọng.

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn, chí tình, chí nghĩa, tình cảm của bạn bè quốc tế đối với nhân dân Việt Nam, đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong phát triển đất nước ngày hôm nay.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Ý thức sâu sắc về những tư tưởng, đạo đức cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại hoà bình, độc lập, tự chủ, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, góp phần vào những nỗ lực của cộng đồng quốc tế vì hoà bình và phát triển bền vững.

Chúng ta sẽ nỗ lực hết sức mình để góp phần vào sự phát triển của các giá trị quý báu chung của nhân loại, cùng tìm kiếm các giải pháp thoả đáng cho những khác biệt trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng, phát triển cùng có lợi. Việt Nam cũng sẽ cùng các thành viên của cộng đồng quốc tế thúc đẩy thực hiện đầy đủ, hiệu quả Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương UNESCO, cùng nhau thực hiện tốt các Mục tiêu Phát triển bền vững, góp phần vào việc thực hiện các mảng công tác quan trọng của UNESCO.

Điều đó là phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế, và cũng sẽ là hành động thiết thực phù hợp với tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với tinh thần đó, tôi xin chúc Lễ kỷ niệm, buổi Tọa đàm quốc tế “Hồ Chí Minh với nhân dân thế giới” và Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất” thành công tốt đẹp.

Xin chúc các đồng chí và các bạn sức khoẻ và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

--------------------------

(*) Đầu đề của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.