Chiều tối ngày 9/8, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (5/8/2003 – 5/8/2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Đến dự buổi Lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, đại diện lãnh đạo một số cơ quan, bộ, ngành cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục Kiểm tra văn bản (VB) quy phạm pháp luật (QPPL).

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chúc mừng
và trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Kiểm tra VBQPPL. (Ảnh: TH).

Ôn lại chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển của đơn vị, Cục trưởng Đồng Ngọc Ba cho biết, để triển khai công tác kiểm tra VBQPPL được Chính phủ giao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thành lập Cục Kiểm tra VBQPPL theo Quyết định số 336/2003/QĐ-BTP ngày 5/8/2003. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, tổ chức bộ máy của Cục từng bước được củng cố, chức năng, nhiệm vụ được mở rộng. Cục đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản và pháp điển, đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước khẳng định vai trò là công cụ quan trọng của Bộ, ngành Tư pháp giúp Chính phủ kiểm soát tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, tăng cường tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật.

Chỉ tính từ năm 2013 đến nay, Cục đã kiểm tra trên 16 nghìn văn bản, phát hiện và kiến nghị xử lý gần 500 văn bản trái pháp luật về thẩm quyền, nội dung. Việc kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật ngày càng kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn, góp phần ngăn chặn tác hại của các quy định trái pháp luật, nâng cao nhận thức của cơ quan ban hành văn bản về bảo đảm chất lượng ban hành văn bản, được dư luận xã hội quan tâm, ủng hộ…

Trong công tác pháp điển hệ thống QPPL, việc xây dựng Bộ pháp điển đến năm 2017 đã vượt 300% tiến độ so với lộ trình Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, đã hoàn thành, đưa vào tra cứu sử dụng 67/265 đề mục của Bộ pháp điển điện tử, trong đó có nhiều đề mục quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp…

Chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và các thành tích mà Cục đạt được trong 15 năm qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật trên tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, phát huy dân chủ, đảm bảo quyền con người, quyền công dân theo hiến định, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để huy động mọi nguồn lực cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Bối cảnh này đã và đang đặt ra nhiều cơ hội và cả những khó khăn, thách thức rất lớn đối với công tác của Bộ, ngành Tư pháp nói chung, Cục Kiểm tra VBQPPL nói riêng.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng lưu ý Cục cần chú trọng triển khai đồng bộ, toàn diện, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục, nhất là công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL; phối hợp chặt chẽ và hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả việc pháp điển QPPL, phấn đấu hoàn thành sớm việc xây dựng Bộ pháp điển. Đồng thời, tiếp tục coi trọng việc thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Cục Kiểm tra VBQPPL.

Cùng với đó, cần làm tốt vai trò đầu mối của Cục trong tổ chức đồng bộ, hiệu quả hoạt động của các cơ quan kiểm tra VBQPPL trong cả nước, góp phần tăng cường năng lực hệ thống để kiểm soát chủ động, có chiều sâu về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống VBQPPL.

“Cần theo dõi sát sao, quyết liệt trong xử lý, thực hiện các biện pháp đẩy mạnh hiệu quả xử lý văn bản trái pháp luật; tham mưu, kiến nghị xử lý triệt để, đúng quy định văn bản trái pháp luật, nhất là những trường hợp văn bản trái pháp luật xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lợi ích của Nhà nước, xã hội” – Bộ trưởng lưu ý.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Kiểm tra VBQPPL./.

 

 

Thu Hằng