Đây là vòng đàm phán tiếp theo của vòng VII về vấn đề này tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam từ ngày 15 – 17/12/2015. Đoàn Việt Nam do ông Trịnh Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam làm Trưởng đoàn. Đoàn In-đô-nê-xi-a do ông Ốc-ta-vi-nô A-li-mu-đin, Vụ trưởng Vụ Chính trị, An ninh và các điều ước lãnh thổ, Bộ Ngoại giao In-đô-nê-xi-a làm Trưởng đoàn.

Tại đàm phán vòng VIII, hai bên tiếp tục thảo luận các phương pháp phân định Vùng đặc quyền kinh tế trên cơ sở các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và trao đổi quan điểm về nguyên tắc còn tồn tại của dự thảo Các nguyên tắc và hướng dẫn đàm phán.

Hai Đoàn đàm phán hy vọng rằng kết quả đạt được của vòng đàm phán sẽ góp phần tăng cường hơn nữa Quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước./.

Minh Anh