Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp

Toàn tỉnh còn 40 dự án chậm tiến độ

Nêu vấn đề về các dự án chậm tiến độ, đại biểu Lưu Trọng Lư, tổ HĐND TP Điện Biên Phủ cho biết: Qua giám sát, hiện toàn tỉnh Điện Biên còn 40 dự án chậm tiến độ, 384 dự án chưa được thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Trong đó có 211 dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp huyện, thị xã, thành phố. Đây chính là nguyên nhân việc giải ngân gắn với nộp thuế của doanh nghiệp đại diện chủ đầu tư chậm, giảm nguồn thu cho tỉnh. Đại biểu Lưu Trọng Lư đề nghị các ngành liên quan làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước trong triển khai các dự án có nguồn vốn đầu tư bằng ngân sách Nhà nước, xác định giải pháp khắc phục và bao giờ sẽ hoàn thành?  

Trả lời vấn đề đại biểu nêu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên Nguyễn Phi Sông nêu rõ lý do vì sao 40 dự án chậm tiến độ. Cụ thể là do công tác giải phóng mặt bằng, công tác quy hoạch, tư vấn, thủ tục quy hoạch không đảm bảo. Để giải quyết vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu với UBND tỉnh để có hướng giải quyết; tham mưu cho UBND tỉnh giao vốn trên cơ sở các địa phương, đơn vị có nhu cầu làm, chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý và điều hành vốn. Khi thực hiện dự án Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện, Sở không trực tiếp tham gia làm, nhưng việc chậm tiến độ của các dự án sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của tỉnh.

Giải quyết dứt điểm việc giao đất nông nghiệp cho dân vùng tái định cư

Đại biểu Vừ Thị Liên chất vấn: Cử tri của bản Nậm Chim, xã Si Pa Phìn kiến nghị về việc giải quyết dứt điểm việc giao đất nông nghiệp cho nhân dân ở khu vực tái định cư mẫu Nậm Chim, xã Si Pa Phìn; đối với các hộ chưa giao đủ theo hạn mức là 2ha. Ý kiến này đã được gửi đến kỳ họp HĐND lần thứ 5, khóa XIV và được UBND tỉnh nhiều lần chỉ đạo giải quyết. Tại Báo cáo số 148/BC-UBND ngày 24/5/2019, UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tập hợp hồ sơ, tài liệu, xây dựng báo cáo tổng thể, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức họp bàn để xem xét, xử lý vướng mắc trong tháng 6/2019, vậy đến nay việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri nêu được đến đâu? Thời hạn bao giờ sẽ xong?  

Đại biểu Lưu Trọng Lư nêu câu hỏi chất vấn 

Trả lời kiến nghị của cử tri, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Phi Sông cho biết: Căn cứ vào văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở đã thành lập tổ công tác vào huyện Nậm Pồ phối hợp với các sở, ban, ngành để thống nhất giải quyết các tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, giao đất cho các hộ dân tại Khu tái định cư mẫu Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ và điểm tái định cư Nậm San, huyện Mường Nhé, UBND tỉnh chỉ đạo: UBND huyện Nậm Pồ chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Mường Chà, các ngành, đơn vị liên quan thành lập Tổ công tác tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ hồ sơ, diện tích đất đã giao cho các đối tượng (khoảng 59 ha theo báo cáo của liên ngành), làm rõ nguyên nhân, diện tích đất thực tế đang có tranh chấp giữa các hộ sở tại và các hộ tái định cư và so sánh với diện tích đất được cấp có thẩm quyền thu hồi để giao cho hộ tái định cư trước đây; trên cơ sở đó, tổng hợp, báo cáo và đề xuất hướng xử lý hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2019.

Đối với phần diện tích giao chưa đủ so với hạn mức, khoảng 229,1 ha theo báo cáo của liên ngành: UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Nậm Pồ căn cứ vào phương án quy hoạch sản xuất tại khu tái định cư và các quy định có liên quan để tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu và thực hiện các chế độ chính sách về bố trí sản xuất theo quy hoạch.

Xử lý quyết liệt việc sử dụng đất sai mục đích tại khu di tích lịch sử

Đại biểu Lò Thị Bích, Tổ đại biểu Mường Lay- Mường Chà chất vấn Giám đốc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch: Việc giải quyết trường hợp cho thuê sử dụng sai mục đích đất tại khu vực bảo vệ I của di tích Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được thực hiện thế nào, bao giờ giải quyết xong, trách nhiệm của đồng chí?

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Phạm Việt Dũng cho biết: Về nội dung cử tri nêu, Sở đã chỉ đạo Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thông báo bằng văn bản yêu cầu doanh nghiệp Phú Hưng tháo dỡ các vật kiến trúc trên đất, chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ ăn uống, di dời toàn bộ cây cảnh, trả lại mặt bằng khuôn viên di tích. Sở cũng đã mời Giám đốc doanh nghiệp đến Thanh tra Sở làm việc, sau khi được Thanh tra Sở tuyên truyền, phổ biến Luật Di sản văn hóa và vận động tự nguyện tháo dỡ lều, lán ươm cây và chấm dứt hoạt động kinh doanh hàng ăn, giải khát trong khuôn viên bảo vệ di tích.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Phi Sông trả lời câu hỏi của đại biểu 

Riêng hoạt động dịch vụ, kinh doanh ăn uống, bia hơi giải khát, dựng nhà tạm để bán hàng, thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan vận động doanh nghiệp di dời các vật kiến trúc, trả lại mặt bằng và không gian cho di tích. Nếu doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành, Sở sẽ  tham mưu với các cấp thẩm quyền chuyển sang các biện pháp áp dụng cưỡng chế theo quy định của pháp luật…/.

Bài, ảnh: Hoàng Mẫn