Tổng KTNN Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: KT)

Đây là thông tin được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đưa ra tại Hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 được tổ chức ngày 11/7.

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, đến 30/6/2018 toàn ngành đã triển khai 135/229 cuộc kiểm toán theo kế hoạch (đạt 58,9%), kết thúc kiểm toán 91 cuộc, lãnh đạo KTNN đã tổ chức xét duyệt 62/250 báo cáo kiểm toán (BCKT), phát hành 14/250 BCKT. Các cuộc kiểm toán đã kết thúc đều thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ đề ra. 

Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đối với 48 dự thảo BCKT và 14 BCKT đã phát hành, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 22.669 tỷ đồng (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2017), trong đó: Tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 12.614 tỷ đồng, giảm chi NSNN 8.600,4 tỷ đồng; kiến nghị khác 1.454,6 tỷ đồng. Một số đoàn kiểm toán có kết quả nổi bật như: Chuyên đề công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2017; Chuyên đề Quản lý và sử dụng vốn ODA giai đoạn 2015-2017; một số cơ chế, chính sách bất cập trong quản lý của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước...

Đồng thời, qua kiểm toán KTNN đã kiến nghị Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi, thu hồi nhiều văn bản; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hàng chục tập thể và cá nhân.

Theo KTNN, việc công khai, cung cấp thông tin kết quả kiểm toán đã được KTNN thực hiện theo đúng quy định của Luật KTNN, Luật Báo chí và các văn bản liên quan. Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Tổng KTNN đã trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán NSNN năm 2016 trước Quốc hội với nhiều phát hiện kiểm toán nổi bật, được Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm, đánh giá cao.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, KTNN đã cung cấp 08 bộ hồ sơ kiểm toán cho Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tòa án, Cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng; tổng hợp các vụ việc chuyển điều tra, kiến nghị điều tra từ kết quả kiểm toán năm 2017 gửi Bộ Công an để chỉ đạo điều tra; cung cấp các kiến nghị khởi tố của KTNN trong giai đoạn 2015-2017 theo đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; KTNN đã cung cấp cho Ban Nội chính Trung ương thông tin về 17 vụ việc KTNN đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra từ kết quả kiểm toán trong giai đoạn từ 2012-2017.

Cũng theo KTNN, bên cạnh việc triển khai hoạt động kiểm toán, Tổng KTNN đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực thực hiện kiến nghị kiểm toán; tăng cường phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, đối chiếu tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2016 và kiến nghị kiểm toán của các năm trước để làm cơ sở trích nguồn kinh phí 5% cho KTNN. Đến 30/6/2018, KTNN đã ban hành 21/21 kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2017; tổng hợp 25 báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2017 của các đơn vị trong ngành cho thấy: về cơ bản các đơn vị được kiểm toán đều chấp hành nghiêm kiến nghị của KTNN, trong đó hầu hết các cuộc đã kiểm tra thực hiện kiến nghị tại một số đơn vị thực hiện tốt, như: KTNN chuyên ngành VI đạt 86,2%; KTNN khu vực I đạt trên 80%...

Theo KTNN, trong 6 tháng cuối năm, trên cơ sở rút kinh nghiệm các cuộc kiểm toán trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tích cực và chủ động đẩy nhanh việc thực hiện các cuộc kiểm toán còn lại trong 6 tháng cuối năm 2018; lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo đoàn cần tích cực chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán bám sát các nguyên tắc, mục tiêu, định hướng của ngành; tập trung nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán chuyên đề có phạm vi toàn ngành.

Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao; chú trọng chỉ đạo các đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán chấp hành nghiêm KHKT đã được lãnh đạo KTNN phê duyệt, thực hiện kiểm toán có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải mục tiêu, nội dung kiểm toán, xử lý thống nhất các vấn đề phát sinh ngay trong quá trình thực hiện kiểm toán.../.

Kim Thanh