Chiều 8/12, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống, tham nhũng do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hà Nam về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,6,7 (khóa XII) và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương.

Hình ảnh tại buổi làm việc. (Ảnh: HH)

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang, 9 tháng năm 2018, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó đặc biệt chú trọng các giải pháp phòng ngừa. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp giữa các đơn vị thanh tra. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, kinh tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. 9 tháng 2018, đã khởi tố, điều tra 5 vụ án 11 bị can về tham nhũng, kinh tế.

Về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy Hà Nam đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7(khóa XII) coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, các cấp ủy chú trọng xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa các nghị quyết, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, ban, ngành thực hiện, phù hợp với tình hình địa phương, chú trọng những vấn đề bức xúc, vướng mắc để tập trung giải quyết có hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Đình Khanh nhấn mạnh, những kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, góp phần hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam và các đồng chí trong Đoàn công tác, kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) của tỉnh Hà Nam. Đồng chí đề nghị tỉnh Hà Nam trong thời gian tới cần đặt công tác phòng, chống tham nhũng trong tổng thể công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); xây dựng bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực trình độ, phẩm chất chính trị.

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng vào thực tiễn địa phương; tăng cường công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phân cấp phân quyền, ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực của các cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vụ việc tham nhũng; đẩy mạnh công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác cán bộ.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,6,7 (khóa XII) và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị, tỉnh Hà Nam tiếp tục tăng cường, đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở; làm tốt hơn nữa việc nhận diện 27 biểu hiện đã nêu rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để có biện pháp khắc phục kịp thời; coi trọng hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII), vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không nóng vội, đảm bảo sự thống nhất cao trong nội bộ; giải quyết tốt chính sách đối với cán bộ trong diện tinh giản biên chế.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Hà Nam, Đoàn công tác đã tiếp thu để báo cáo với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Buổi sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Lý Nhân và Đảng ủy xã Nhân Khang (huyện Lý Nhân) về những nội dung trên./.

Hoa Hiền