Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: quochoi.vn)

Đây là quan điểm của Ủy ban Kinh tế- cơ quan thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật: Xây dựng, Nhà ở, Quy hoạch đô thị, Kinh doanh bất động sản. Dự án luật này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến chiều 17/4, trước khi bế mạc phiên họp thứ 23.

Sau khi nghe Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trình bày, cơ quan thẩm tra là Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và nhiều ý kiến phát biểu tại phiên họp đều nhất trí với mục tiêu cần sửa đổi, bổ sung các luật nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, hiệu lực của Luật Quy hoạch, đồng thời thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra và nhiều ý kiến đều lo ngại việc dùng một luật sửa nhiều luật, nhiều nội dung sửa đổi khác nhau và đa mục tiêu khó có thể bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và chất lượng các quy định trong quá trình sửa đổi, bổ sung. Vì vậy, trước mắt tập trung sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến quy hoạch, đối với các nội dung khác cần phải rà soát, tổng kết, đánh giá tác động kỹ lưỡng để bảo đảm tính khả thi, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng cho biết, việc sửa đổi, bổ sung quá nhiều nội dung nên được trình một dự án luật riêng (ví dụ như Luật Xây dựng có 53/168 điều được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, chiếm 31,55% tổng số điều của Luật). “Ý kiến chung đề nghị ghép các nhóm luật sửa đổi, bổ sung liên quan đến quy hoạch thành một luật sửa 13 luật (một luật sửa 10 luật theo Tờ trình của Chính phủ cùng với việc sửa đổi, bổ sung trong Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị) và thông qua tại kỳ họp thứ 5 để giảm tải khối lượng công việc tại kỳ họp thứ 6” – Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh phát biểu.

Sau các ý kiến phát biểu, kết luận nội dung thảo luận này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, để đảm bảo sự chặt chẽ của pháp luật, nhất là các vấn đề liên quan đến chính sách về xây dựng, nhà ở, bất động sản là những chính sách tác động đến rất đông người dân, doanh nghiệp, nền kinh tế nên phải thận trọng khi ban hành. Những dự án luật sửa nhiều điều như Luật Xây dựng thì cần phải xem xét như một dự án luật riêng.

Về phạm vi điều chỉnh của dự án luật này, UBTVQH thống nhất chỉ sửa 11 điều của Luật Xây dựng và 8 điều của Luật Quy hoạch đô thị để phù hợp với Luật Quy hoạch theo đúng mục tiêu ban đầu của chương trình xây dựng luật. Các điều khác của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản liên quan đến nhiều quan điểm, cơ chế chính sách mới cần được tổng kết đánh giá và được xem xét kỹ lưỡng, toàn diện tại 2 kỳ họp.

Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển đề nghị Chính phủ tiếp thu, hoàn chỉnh tờ trình và dự án luật, nếu được sẽ xem xét ngay tại phiên họp của UBTVQH trong tháng 5/2018.

Ngay sau đó, UBTVQH đã bế mạc Phiên họp 23.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, UBTVQH đã hoàn thành chương trình phiên họp 23 cho ý kiến về việc chuẩn bị các nội dung trình ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua hai Nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội phối hợp với các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu các ý kiến của UBTVQH khẩn trương hoàn chỉnh các dự án luật và các báo cáo giám sát, dự kiến chương trình xây dựng pháp luật năm 2019 để gửi đến các ĐBQH trước kỳ họp theo đúng thời gian quy định.

Đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu hoàn thiện dự kiến chương trình họp gửi xin ý kiến các ĐBQH, đồng thời gửi thông báo kết luận phiên họp tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân để kịp thời có căn cứ hoàn thiện các nội dung kỳ họp.

Đối với 2 dự án luật mà Chính phủ chưa chuẩn bị kịp để trình tại phiên họp này: dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến Luật Quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Ủy ban phối hợp chặt chẽ với Chính phủ khẩn trương chuẩn bị trình UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp vào tháng 5 tới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Phiên họp 24 của UBTVQH dự kiến sẽ họp từ 14-16/5/2018, tập trung cho ý kiến nhiều vấn đề về kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước, ý kiến kiến nghị của cử tri, một số dự án luật nghị quyết và một số vấn đề quan trọng khác.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên UBTVQH phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan khẩn trương thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc trách nhiệm để đảm bảo chất lượng các nội dung nhằm góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của Kỳ họp thứ 5 tới./.

Minh Duyên