Ảnh minh họa (Nguồn: Chinhphu.vn)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Phó trưởng ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU.

Các ủy viên gồm: lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; lãnh đạo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; lãnh đạo Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố Trung ương ven biển; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản.

Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là chống khai thác IUU).

Bên cạnh đó, chỉ đạo đôn đốc phối hợp với các bộ, ban ngành và địa phương triển khai, thực hiện chống khai thác IUU đáp ứng theo thông lệ quốc tế, các công ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết, phù hợp với quy định của các tổ chức nghề cá trong khu vực và quốc tế về chống khai thác IUU.

Các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU và các ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU ký các văn bản theo nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền và sử dụng con dấu của cơ quan mình công tác.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chống khai thác IUU của các bộ, ban ngành và địa phương; tổng hợp, xây dựng báo cáo, trình Trưởng ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện theo định kỳ và đột xuất.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi hoạt động hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU được sử dụng kinh phí, cán bộ, phương tiện, các trang thiết bị do đơn vị mình quản lý thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các Bộ trưởng, Thủ  trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển và các thành viên chịu trách nhiệm thi thành Quyết định này./.

Theo TTXVN