Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển. Tại phiên họp này, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Tiếp đó, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Trồng trọt. Sau đó, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau dự án Luật trồng trọt. Quá trình thảo luận đã có 22 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến, trong đó nhiều ý kiến đại biểu đồng tình với các nội dung trong dự thảo luật và đánh giá cao Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự án Luật Trồng trọt.

Cũng tại phiên họp này, các đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung cụ thể, đó là: quy định về tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng, khảo nghiệm phân bón; truy xuất nguồn gốc sản phẩm trồng trọt trên thị trường; quản lý giống cây trồng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng; quản lý phân bón; nhập khẩu giống cây trồng; chính sách và thực thi chính sách đối với hoạt động trồng trọt; vấn đề bảo hiểm nông nghiệp; nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động canh tác; nguyên tắc hoạt động của trồng trọt; về chính sách của nhà nước về trồng trọt; các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trồng trọt...

Ngay sau phần thảo luận của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã thay mặt cho cơ quan soạn thảo giải trình báo cáo, làm rõ thêm một số nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã phát biểu kết luận phiên họp, cho rằng các ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội đã được phản ánh đầy đủ; Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghiêm túc tiếp thu, giải trình và chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra, các đơn vụ hữu quan hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình Quốc hội thông qua.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển. Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết với 418 đại biểu tán thành, chiếm 86,19%.

Cũng trong buổi chiều 9/11, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án Luật này. Trong quá trình thảo luận, đã có 11 đại biểu phát biểu ý kiến. Các đại biểu cơ bản tán thành với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có nhiều ý kiến đại biểu nhất trí với tên gọi của dự án Luật là “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch”. Bên cạnh đó, cũng có nhiều đại biểu phát biểu, đóng góp ý kiến tập trung vào một số nội dung như: vấn đề quy hoạch xây dựng tỉnh; thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng; nội hàm và mối quan hệ giữa các loại quy hoạch xây dựng; nguyên tắc lập quy hoạch sử dụng đất; thời kỳ quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh...

Đại biểu Quốc hội thông qua toàn văn Nghị quyết về dự toán
ngân sách nhà nước năm 2019. (Ảnh: Phương Hoa - TTXVN)

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội đã nêu. Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm các ý kiến của đại biểu Quốc hội, đặc biệt là về các nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật này.

Thứ bảy, các cơ quan của Quốc hội làm việc theo chương trình riêng.

Thứ hai, ngày 12/11/2018, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; thảo luận tại tổ về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan; thảo luận tại tổ về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) và dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia./.

Theo TTXVN