Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Từ khi áp dụng cơ chế tính tỉ giá mới thì đây là lần tỷ giá trung tâm giảm. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là 22.566 đồng và tỷ giá sàn là 21.251 VND/USD.

Trên thị trường, sáng nay giá mua vào thấp nhất là 22.425 VND/USD, giá mua cao nhất là 22.450 đồng/USD. Trong khi giá bán ra thấp nhất trên thị trường là 22.510 VND/USD, giá bán cao nhất là 22.545 VND/USD./.