Sáng 13/9, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội (Ảnh: TH).


Cùng dự Đại hội có các đồng chí: Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền; đại diện các bộ, ban, ngành đoàn thể ở Trung ương, địa phương cùng hơn 300 đại biểu đại diện cho trên 63.000 hội viên Hội Luật gia Việt Nam.

Triển khai thường xuyên, hiệu quả công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật

Báo cáo tổng kết công tác Hội Luật gia Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2014 – 2019), Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm nêu rõ: Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Hội được triển khai thường xuyên, hình thức và phương pháp tham gia ngày càng phong phú; chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng cao. Đại diện Hội Luật gia Việt Nam đã tham gia vào ban soạn thảo, tổ biên tập 29 dự án luật, pháp lệnh, nghị định và nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác, trong đó có nhiều dự án luật quan trọng như: Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Tố cáo…


Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: TH)


Bên cạnh đó, công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở là một hoạt động quan trọng của Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục được củng cố và có bước phát triển mới; nội dung, phương thức hoạt động đa dạng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và xã hội, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trong nhiệm kỳ, Hội Luật gia Việt Nam đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội… Đặc biệt, trong giai đoạn 2014 – 2019, dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hội Luật gia Việt Nam đã phát huy vị thế là một tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp có uy tín trong cộng đồng luật gia quốc tế để triển khai nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Phát huy kết quả công tác của nhiệm kỳ trước, Hội Luật gia Việt Nam xác định phương châm hoạt động là “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” để làm cơ sở định hướng cho nhiệm kỳ tới.

Tại đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo tổng kết công tác Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa XII; Dự thảo Điều lệ mới; Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội khóa XIII; Thảo luận về một số lĩnh vực hoạt động trọng tâm của Hội.

Cần tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện chính sách pháp luật

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương những cố gắng và thành tích mà Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ khóa XII vừa qua, đã đóng góp vào kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước ta đang đứng trước nhiều thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thách thức, cùng nhiều vấn đề mới đặt ra cần giải quyết. Đảng, Nhà nước đang tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để góp phần thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ của đất nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Hội Luật gia Việt Nam cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: TH)


Nhấn mạnh đặc điểm lớn của Hội là hội viên làm công tác pháp luật, từ xây dựng pháp luật đến thực thi pháp luật và bảo vệ pháp luật, đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý, mỗi hội viên, mỗi tổ chức Hội phải tham gia tích cực vào quá trình xây dựng ý thức pháp luật và văn hoá pháp luật trong xã hội, để đất nước ta thực sự là đất nước tôn trọng pháp luật, pháp luật là tối thượng.

“Hội viên phải là những tấm gương liêm chính, làm nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực”, đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước, về công tác Hội Luật gia Việt Nam, tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện chính sách pháp luật; chủ động tham gia quá trình cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật.

Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp để kịp thời chỉ đạo và nâng cao chất lượng các mặt hoạt động, thu hút đông đảo hội viên, nhất là hội viên trẻ. Chủ động tổ chức các hoạt động để phát huy năng lực, kiến thức kinh nghiệm của hội viên trong việc tham gia xây dựng chính sách pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; giải quyết khiếu nại, phản biện xã hội và hòa giải cơ sở.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng yêu cầu Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, mở rộng quan hệ với các tổ chức và cá nhân luật gia tiến bộ trên thế giới; chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham gia vào các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thông qua đó, giới thiệu quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, hình ảnh đất nước con người Việt Nam yêu chuộng hoà bình, ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước và ý thức tuân thủ pháp luật quốc tế để bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về Việt Nam, ủng hộ trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc…

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao Huân chương Hữu nghị tặng bà Jeanne Mirer - Chủ tịch Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế vì những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa giới luật gia quốc tế và giới luật gia Việt Nam./.

Trải qua gần 65 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Luật gia Việt Nam đã không ngừng phát triển cả về tổ chức và hoạt động, từ lúc chỉ có 40 hội viên khi thành lập, đến nay Hội đã có hơn 63.000 hội viên. Hội hoạt động trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh. Hệ thống tổ chức Hội phát triển ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 526 quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh và 52 chi hội tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương. 

 

Thu Hằng