Toàn cảnh phiên họp (Ảnh: quochoi.vn)

Theo Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, từ những thay đổi về kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa đã và đang đặt ra cho hai xã Lai Uyên và Tân Thành nhiều vấn đề cần giải quyết. Ví dụ như quản lý kinh tế, quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc; quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật; quản lý dân cư; phòng chống các tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự công cộng; cảnh quan và bảo vệ môi trường. Vì vậy, mô hình quản lý chính quyền nông thôn như hiện nay không còn phù hợp, cần thiết thành lập thị trấn Lai Uyên và thị trấn Tân Thành, tạo tiền đề pháp lý cho việc thiết lập mô hình tổ chức bộ máy quản lý đô thị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở.

Tờ trình cũng nêu rõ, việc thành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh là cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính, các định hướng quy hoạch, phát triển đô thị; phù hợp trình độ quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo động lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội cho vùng Tây Nam huyện Can Lộc nói riêng và vùng Tây Bắc tỉnh Hà Tĩnh nói chung…

Thẩm tra về nội dung nêu trên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, thành lập thị trấn Lai Uyên và thị trấn Tân Thành nhằm tạo tiền đề pháp lý cho việc thiết lập mô hình tổ chức bộ máy quản lý đô thị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở. Việc xác lập mô hình đô thị (thị trấn) được bố trí lực lượng công an chính quy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Xã Đồng Lộc là trung tâm cụm xã miền núi phía Tây Nam của huyện Can Lộc, là đầu mối giao thông của khu vực, có vị trí giao cắt các tuyến đường quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh. Trên địa bàn xã Đồng Lộc có di tích Ngã ba Đồng Lộc được xếp hạng Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt. Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa tại xã Đồng Lộc đã dẫn tới yêu cầu phải giải quyết tốt những vấn đề quản lý đô thị, đòi hỏi phải có bộ máy chính quyền đô thị quy mô thị trấn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Do đó, Ủy ban Pháp luật tán thành với nội dung trình của Chính phủ về sự cần thiết thành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi thảo luận, với 100% thành viên UBTVQH tán thành, UBTVQH đã nhất trí thông qua các Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, thị trấn Đồng Lộc được thành lập trên cơ sở toàn bộ 18,69 km2 diện tích tự nhiên và 6.076 người của xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Thị trấn Lai Uyên được thành lập trên cơ sở toàn bộ 88,3593 km2 diện tích tự nhiên và 32.028 người của xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

 Thị trấn Tân Thành được thành lập trên cơ sở toàn bộ 26,8821 km2 diện tích tự nhiên và 8.568 người của xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, UBTVQH cũng đã xem xét và thông qua Nghị quyết về việc thành lập Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu./.

 

Kim Thanh