Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm, làm việc với Tập đoàn VNPT ngày 11/2.
Ảnh: Đỗ Thoa

Ngày 11/2, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã thăm và làm việc với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Đến thăm và làm việc với Tập đoàn VNPT, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, sau 5 năm thực hiện tái cơ cấu, VNPT đã có bước chuyển mạnh mẽ với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh. Năm 2018, tổng doanh thu của Tập đoàn đạt gần 155.000 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 25% so với thực hiện năm 2017, tốc độ tăng trưởng 25,3%, thu nhập bình quân của người lao động lên đến 28 triệu đồng/tháng, đây là những con số rất ấn tượng.

“Vấn đề quan trọng là trong bối cảnh vừa thực hiện tái cơ cấu, vừa chịu sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, VNPT đã bước đầu thể hiện vai trò dẫn dắt trong xây dựng Chính phủ điện tử, thiết lập nền tảng hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực giáo dục, y tế… Chính phủ đánh giá VNPT cơ bản đã thực hiện được vai trò dẫn dắt và đi tiên phong trong cách mạng công nghiệp 4.0 và tiên phong trong xây dựng chiến lược 4.0”, Phó Thủ tướng nhận định.

Theo Phó Thủ tướng, trong năm 2019, VNPT muốn bứt phá phải quan tâm tới yếu tố khoa học công nghệ. Trước đây, VNPT là đơn vị đi đầu trong dịch vụ viễn thông thì trong năm 2019, VNPT cần tiếp tục nâng cao và khẳng định vai trò và vị trí dẫn dắt trong lĩnh vực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số tại Việt Nam nhằm mục tiêu trở thành nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ số tại Việt Nam vào năm 2025 và trở thành Trung tâm giao dịch số tại châu Á vào năm 2030 theo Chiến lược phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

“Tôi muốn VNPT là hình mẫu để làm bùng nổ ứng dụng khoa học công nghệ trong cách mạng 4.0. Cách mạng 4.0 là cuộc cách mạng mang tính đột phá và phá hủy nhiều mô hình cũ, kinh nghiệm cũ không còn nữa. Cách mạng 4.0 không phải là đường kéo dài của quá khứ và chúng ta có cơ hội để phát triển đột phá với cuộc cách mạng này. Cách mạng 4.0 thiên về cuộc cách mạng phát hiện nhu cầu, tạo ra mô hình kinh doanh mới, phát triển mới để đưa đất nước phát triển. Vì vậy, VNPT phải đi đầu cho việc tạo ra hệ sinh thái cho chuyển đổi số tại Việt Nam”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng yêu cầu VNPT phải đi đầu trong công nghệ 5G trong năm 2019. VNPT phải giúp Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) trong quá trình xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số tại Việt Nam, các chính sách đầu tư cho an toàn thông tin, chủ quyền số và sở hữu trí tuệ; chuẩn bị tốt các điều kiện để IPO công ty mẹ VNPT vào cuối năm 2019 một cách cẩn trọng, toàn diện, đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, chống lợi ích nhóm và đảm bảo lợi ích cao nhất của đất nước.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phạm Đức Long, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết: Từ năm 2014, VNPT đã thực hiện tái cơ cấu theo quyết định của Chính phủ. Năm 2018, Tập đoàn tiếp tục triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, áp dụng, cải tiến các cơ chế quản trị, chính thức tổ chức triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn 2030 (Chiến lược VNPT4.0) với mục tiêu trở thành Nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam và Trung tâm giao dịch số tại Đông Nam Á và châu Á, được cụ thể hóa thông qua 10 chương trình, 34 dự án chiến lược.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tặng quà cho VNPT
nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Đỗ Thoa

Các mục tiêu kế hoạch được giao tới các đơn vị thành viên và được quản trị thông qua hệ thống quản trị chiến lược BSC/KPI nhằm tối đa hóa sức mạnh tổng hợp của hơn 70 đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

Năm 2018, mặc dù tình hình kinh doanh có nhiều khó khăn, chính sách quản lý có nhiều thay đổi, cạnh tranh quyết liệt, tuy nhiên nhờ liên tục cải tiến, hoàn thiện cơ chế quản trị, Tập đoàn vẫn đạt kết quả kinh doanh khả quan. Cụ thể, lợi nhuận đạt 6.445 tỷ đồng, đạt 109,4% kế hoạch, tăng 25% so với thực hiện năm 2017, tính trung bình 5 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận của Tập đoàn đạt 25,3%. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 4.476 tỷ đồng, đạt 117,5% kế hoạch, tăng 18% so với thực hiện năm 2017.

Tổng giám đốc VNPT cho biết sẽ tham gia mạnh mẽ chuyển đổi quốc gia số, đặc biệt là kinh tế số, tiếp tục cùng các Bộ, Ngành, Chính quyền địa phương: Hoàn thiện khung kiến trúc số; Tập trung xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu mở trên cơ sở kế thừa, tích hợp, chuẩn hóa và chia sẽ các nguồn dữ liệu đa dạng, phong phú đã được hình thành tại các đơn vị. Phân tích và chủ động đề xuất với một số địa phương, bộ ngành có điều kiện phù hợp, từng bước hoàn thiện, xây dựng các mô hình chuẩn cho việc thực hiện chuyển đổi số; hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ và hợp tác với các ngành, các tập đoàn kinh tế trọng điểm… để cùng thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số tại các doanh nghiệp.

Trong năm 2019 VNPT sẽ tiếp tục triển khai sắp xếp cơ cấu tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh theo phương án cơ cấu lại Tập đoàn VNPT giai đoạn 2018-2020 và Chiến lược VNPT4.0 và triển khai các công việc chuẩn bị cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn VNPT. VNPT sẽ chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Tập đoàn theo hướng nâng cao năng suất lao động, tăng trưởng lợi nhuận, đột phá về năng lực cạnh tranh; Xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp với định hướng chuyển đổi số...

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn VNPT đề xuất đẩy nhanh tiến độ thành lập Công ty Đầu tư quốc tế VNPT (VNPTGlobal) để đầu tư kinh doanh ở thị trường quốc tế, không chờ đến khi hoàn thành cổ phần hoá Công ty mẹ - Tập đoàn. Đồng thời, VNPT đề xuất cho phép VNPT triển khai dịch vụ MobiMoney./.

Đỗ Thoa